Vitale Mensen

Veranderingen in je vak, werk en persoonlijk leven roepen allerlei vragen op, zoals: Kom ik nog voldoende uit de verf? Wat motiveert mij nu echt? Moet ik mij specialiseren of juist niet? Werk ik met de juiste collega’s samen? Past die baan mij nog wel? Loop ik vast in mijn privé leven?

Met deze vragen sta je soms voor belangrijke keuzes. Om inzetbaar te blijven volg je een studie, cursus of training voor de benodigde kennis en vaardigheden. Vitaliteit en veerkracht vragen soms om meer ingrijpende keuzes.

Dan kan een extra steun zinvol zijn. Iemand die tijdelijk met je meewerkt. Die met je meekijkt en luistert naar je situatie. Die je helpt goede keuzes te maken voor de verdere koers van je job, loopbaan of leven.

Mijn instrumenten.
Ik werk met de Zelfkennis methode (ZKM), een effectieve aanpak waarbij je stapsgewijs onderzoekt wie je bent, wat je drijft en tegenhoudt. Wat je vaag over jezelf weet wordt helder en duidelijk. Je ontdekt de rode draad in je functioneren. Je krijgt zicht op wat belangrijk voor je is, wat je motiveert en energie geeft. Je spoort de patronen op in je denken, emoties en gedrag, die wel of juist niet meer effectief zijn. Door er open naar kijken is het mogelijk andere keuzes te maken, te experimenteren en de veranderingen die je wenst vast te houden.

Ik maak ook gebruik van het ecologisch gedachtengoed van Peter Robertson en de door hem ontwikkelde instrumenten om meer inzicht te krijgen in je natuurlijke talent. Ze helpen je te bepalen waar en hoe je het best bijdraagt aan de opgaven waar jezelf, je organisatie en team voor staan. Je krijgt antwoord of de baan wel bij je past, of je in het goede team zit en met de juiste collega’s samenwerkt, en ook hoe ver je van de inhoud van je vak wil en kan zitten. Je kunt zo een goede koers bepalen voor je ambities en loopbaan.

Voor grip op de dynamiek in jezelf en je leven maak ik ook gebruik van Voice Dialogue, een ervaringsgerichte methode die ontwikkeld is door Hal en Sidra Stone.

Mijn werkwijze.

Kapoor_Anish-S-Curve kopie
  • Maakt bewust
    Geeft diepgaand inzicht in je drijfveren, belemmeringen, kracht, wensen en doelen.
  • Stimuleert en is doelgericht
    Leidt tot nieuwe perspectieven, bewuste keuzes en gewenste verandering.
  • Maakt waar
    Verbindt behoeften en ambities met talent, discipline en souplesse.

Wij werken in een ontspannen sfeer gelijkwaardig samen. Jij als expert van je eigen leven en loopbaan en ik als expert in leren en ontwikkelen.

Je leert van de lessen uit het verleden en ontdekt je patronen, dilemma’s. En je drijfveren, kwaliteiten en natuurlijke talent.

Je vormt een nieuw perspectief en maakt een persoonlijk ontwikkelingsplan met passende doelen en acties. Je leert van succes en tegenslag en verankert je verdere ontwikkeling.

Kwaliteit en garantie.

Je investering is maatwerk en flexibel. Jouw behoefte staat voorop, van begin tot eind. Ik zet mijn instrumenten aanvullend in. Uitgangspunt is altijd een zorgvuldige afstemming op de vragen die je bezighoudt.

In de intake maken wij afspraken die afgestemd zijn op je vraag en persoonlijke situatie. De afspraken krijg je vrijblijvend aangeboden in een samenwerkingsovereenkomst. Als anderen je beter kunnen helpen, dan verwijs ik je graag door.

Ik ben opgeleid als agoog en gespecialiseerd in professionele dienstverlening, de psychologie van het persoonlijke verhaal en team performance.

Ik ben gecertificeerd voor de Zelfkennis methode (ZKM®) en de methodiek van Human Insight (EAM-cube® en groeicurve®). Deze zijn wetenschappelijk beproefd.

Mijn werk doe ik conform het kwaliteitssysteem van de Vereniging voor ZKM Beoefenaars (VvZB), dat onder meer bestaat uit de ethische code en het privacyreglement van de vereniging en de beroepscode voor psychologen van het NIP.