12 jaar vitaliteit en impact

Sinds oktober 2003 heb ik als zelfstandige vele mensen kunnen helpen bij hun persoonlijke groei, ambities en professionele ontwikkeling. En verschillende organisaties en teams bij het creëren van vitaliteit en verbondenheid.
Ik heb hierbij succesvol kunnen bouwen op beproefde methoden en instrumenten:

Op het vlak van persoonlijke groei werk ik graag met de ZelfKennisMethode. Ieder mens staat soms voor ingrijpende veranderingen en belangrijke keuzes. In werk of privé. Je ervaart zinloosheid in je leven of wrijving in je relaties. Of je voelt dat je niet ‘op je plaats’ zit’ of dat je kwaliteiten onvoldoende tot z’n recht komen. Het kan zijn dat je werk verandert, dat er andere en hogere eisen aan je worden gesteld. Dat overspannenheid of ‘burn-out’ dreigt.

Het is dan belangrijk om inzicht te krijgen in de krachten en gevoelens die je energie geven of juist onderuit halen. Door eerlijk in de spiegel te durven kijken wordt duidelijk waar het wringt en hoe je daar verandering in kunt brengen.

De ZelfKennisMethode is een effectieve manier van begeleid zelfonderzoek waarin je stapsgewijs onderzoekt wie je bent, wat je drijft en tegen houdt. Het helpt om terugkerende patronen in gevoelens en gedrag op te sporen en daar open naar te kijken en er zelf verandering in aan te brengen.

Wat ambities en professionele ontwikkeling betreft, werk ik bij voorkeur met de performance instrumenten van Human Insight. Je kunt hiermee snel en eenvoudig je profiel maken.
Dit profiel geeft je een kompas in handen voor wat je aan het doen bent. Het helpt je naar je natuurlijke talent te kijken en hoe je met dit talent kunt omgaan. Het geeft je een kompas in handen voor hoe je het meest en best bijdraagt aan de opgaven waar je organisatie voor staat in de fase van ontwikkeling en groei.
Je kunt met dit kompas onderzoeken of de baan wel bij je past, of je in het goede team zit en met de juiste collega’s, en ook hoe ver je van de inhoud van je vak wilt/kunt zitten. En dus zo een goede koers bepalen voor je ambities en loopbaan.

Bij teams werk ik eveneens met Human Insight. De profielen en de onderlinge feedback daarop, geven een heldere kijk op de diversiteit in oriëntatie, focus en rollen. Het gezamenlijke profiel kan worden geprojecteerd op de ontwikkelingsfase van het samenwerkingsverband en de strategische opgaven. Het geeft de handvatten voor een andere samenstelling en voor het (zelf) managen van de individuele bijdragen en performance.
De scope is met het instrumentarium gemakkelijk uit te breiden naar de performance van een heel netwerk. Daarmee is ook ieders rol in de keten te bepalen.