De Zelfkennis methode en mijn andere favorieten.

Ik werk met de Zelfkennis methode (ZKM), een effectieve aanpak waarbij je stapsgewijs onderzoekt wie je bent, wat je drijft en tegenhoudt. Wat je vaag over jezelf weet wordt helder en duidelijk. Je ontdekt de rode draad in je functioneren en de motieven en emoties die eraan ten grondslag liggen. Je krijgt zicht op wat belangrijk voor je is, wat je motiveert en energie geeft. Je spoort de patronen op in je denken, emoties en gedrag, die wel of juist niet meer effectief zijn. Door er open naar kijken is het mogelijk andere keuzes te maken, te experimenteren en de veranderingen die je wenst vast te houden.
Ik maak ook gebruik van het ecologisch gedachtengoed van Peter Robertson en de door hem ontwikkelde instrumenten om meer inzicht te krijgen in je natuurlijke talent. Ze helpen je te bepalen waar en hoe je het best kunt bijdragen aan de opgaven waar jezelf, je organisatie en team voor staan. Je krijgt antwoord of de baan wel bij je past, of je in het goede team zit en met de juiste collega’s samenwerkt, en ook hoe ver je van de inhoud van je vak wil en kan zitten. Je kunt zo een goede koers bepalen voor je ambities en loopbaan.
Voor grip op de dynamiek in jezelf en je leven maak ik ook gebruik van Voice Dialogue, een ervaringsgerichte methode die ontwikkeld is door Hal en Sidra Stone.
Ik zet deze twee aanvullend in. Uitgangspunt is altijd een zorgvuldige afstemming op de vragen en een ontspannen sfeer van gezamenlijk onderzoeken en werken.