Mijn loopbaan

De rode draad in mijn loopbaan is het bevorderen van vitaliteit in het samen leven en werken.

Mijn missie is vitaliteit en verbinding realiseren in organisaties, multidisciplinaire teams en netwerken. En mensen individueel bij staan in eigen regie en professionele/persoonlijke groei en ontwikkeling.

Mijn talent is anderen stimuleren en aanmoedigen, door mijn betrokkenheid, positieve instelling en vertrouwen. Mijn analytische kijk helpt mij bij het scheiden van persoon, zaak en context. Ik ben een resultaatgerichte coach. De verbeeldingskracht geeft mij de creativiteit in het zoeken naar andere benaderingen en werkbare oplossingen.

Opleiding/expertise

Vitaliteit en performance in organisaties en netwerken (Peter Robertson, 2010, 2015).
Zelfkennismethode voor professionele ontwikkeling en persoonlijke groei (Reflection & Action e.a. , 2007, 2012).
Consulting skills (AOO, 1999), Facilitation skills (Nijenrode, 1999).
Programmamanagement (Booz Allen Hamelton, 1993). Veranderaanpakken (Gitp en PA, 1995).
Sociale Wetenschappen (Andragologie; samenlevingsopbouw, filosofie en bestuurskunde, UvA,1982).
Atheneum B (Bernardinuscollege, Heerlen, 1974)

Mijn loopbaan en ervaring

Zelfstandig adviseur en coach, PerCe’ Advies, Sittard (2004 tot heden).
Ik coach professionals in dienst verlenen. Adviseer en coach professionele dienstverlening in meerdere branches bij het vertalen van strategie en performance in motivatie, talent en gedrag.

Coach, Stichting WonenPlus, Sittard (april 2012 tot 2015, deeltijd).
Gewerkt als coach in een kleinschalige organisatie voor wonen en zorg aan mensen met een verstandelijke beperking.
Samen met een collega de gehele bezetting individueel en in teams gecoacht op eigen regie cliënt, samenwerken met collega’s en instanties, communicatie met betrokkenen en vrijwilligers en resultaatgerichtheid.
Staf en lijn ondersteund in audits en materiële controle, de kwaliteit van de ondersteuningsplannen
en invoering elektronisch cliënten dossier.

Consultant, DSM Limburg BV, Heerlen (1999 tot 2004).
Als programmamanager verantwoordelijk voor meerdere opleidingen.
Projectleider van expertgroep voor communicatie strategieën bij ingrijpende verandering.
Als procesbegeleider in diverse teams, projecten en twee expertgroepen bijgedragen aan een heldere focus, tijdpad, rolverdeling en constructief klimaat.
Een joint venture begeleid in rolverdeling, samenwerken en conflicthantering.

Manager P&O, DSM Andeno Nederland (1996 tot 1999).
Zorggedragen voor professionalisering van HR management in de 4 P&O afdelingen en lijn.
Protocol ‘Levensfase georiënteerd personeelsbeleid’ ontwikkeld met brede instemming en commitment.
Reorganisaties begeleid van diverse bedrijfsfuncties.
De regiefunctie uitgeoefend voor de catering, onderhoud terreinen en andere diensten.

Manager P&O en Services, DSM Andeno, site Venlo (1994 tot 1996).
Programma’s verzorgd voor consistente communicatie van visie, groeimissie, beleidsplannen en projecten, en voor de monitoring en evaluatie van de projecten.
Sociaal Plan voor herplaatsing personeel afgestemd en de arbeidsvoorwaarden voor flexibilisering.
Goede afstemming gerealiseerd van de rollen intern en extern voor de succesvolle herplaatsing.
Met betrokken partijen onderhandeld over het uitbesteden van bedrijfsactiviteiten en instemming gekregen over de adviesaanvraag. De overgang zorgvuldig begeleid.
Een convenant overeengekomen voor flexibele inhuur.

Projectmanager Total Quality, DSM Andeno Nederland (1991 tot 1994).
Procedures en sturing daartussen helder vastgelegd voor de certificering.
Project geleid voor stroomlijnen en afslanken van een serviceafdeling.
Regie gevoerd over verbeterplannen en besparingen.

Mentor Kwaliteitszorg, Macintosh/Superconfex BV, Stein (1988 tot 1991).
Gewerkt aan het programma “Samen klantgericht ondernemen”, door opzet van themagerichte dialogen, uitrol van projecten en winkel pilots en het monitoren van voortgang en resultaten.

Wetenschappelijk assistent, Vakgroep Stadsstudies, Rijksuniversiteit Utrecht (1983 tot 1988).

Junior Organisatieadviseur, Gemeente Haarlem (1983).

Werkstage Coördinatie Stadsvernieuwing, Gemeente Amsterdam (1982).

Vrijwilliger, stagiaire, bestuurder “Experiment Buurtaanpak”, Leidsebuurt Haarlem (1976 tot 1988).
Ik heb van 1976 tot 1988 gewerkt met en vanuit de overheid aan een integrale aanpak van de buurtvernieuwing voor en door bewoners. In de Leidsebuurt Haarlem heb ik respectievelijk als vrijwilliger, stagiaire, werkgever/bestuurder mij gericht op de revitalisering van de wijk in het kader van het Rijksexperiment “Buurtaanpak”. In Amsterdam heb ik in een werkstage bij de Coördinatie Stadsvernieuwing meegewerkt aan een onderzoek van de UvA naar het stagneren van de bewonersparticipatie. Daarna heb ik mij als onderzoeker gericht op de rol van het bestuur/ambtelijk apparaat in de experimenten “Buurtaanpak” in Haarlem, Deventer en Tilburg en in Haarlem bijgedragen aan de evaluatie en verankering van het experiment.

Andere activiteiten
Investeren in duurzaamheid, lezen (ecologie, culturen). Voorstel ingediend voor revitalisering in het kader van de Open Oproep IBA Parkstad (15 december 2014). Reporter voor IBA Public.