Ik als andragoog

Ik ben afgestudeerd in de Andragologie aan de Universiteit van Amsterdam. Andragologie is de wetenschap die zich bezighoudt met het menselijk handelen. De voorheen zelfstandige studie is nu opgegaan in verwante sociaal wetenschappelijke opleidingen.

De andragoog staat volwassen mensen bij in het nemen van verantwoordelijkheid en het ontwikkelen van humaniteit, autonomie en mondigheid.

In de tekst van het ontstaan van mijn praktijk is te lezen welke ontwikkeling ik op dit vlak heb doorgemaakt. Met mijn specialisatie in de waardering- en motivatietheorie en het gedachtegoed van Human Insight trek ik deze lijn door.