Ook een zelfsturend team heeft sturing nodig.

Zelfsturende teams zijn al een bekend fenomeen bij technologiebedrijven als ASML, Google en IBM. Ook in de zorgsector wordt geëxperimenteerd, zoals bijvoorbeeld Buurtzorg. Daar zijn de teams van wijkverpleegkundigen zelf verantwoordelijk voor de planning en uitvoering, met op de achterhand coaches die de teams bijstaan. Het idee erachter is dat door eigen verantwoordelijkheid en regie Lees meer…

De Zelfkennis methode en mijn andere favorieten.

Ik werk met de Zelfkennis methode (ZKM), een effectieve aanpak waarbij je stapsgewijs onderzoekt wie je bent, wat je drijft en tegenhoudt. Wat je vaag over jezelf weet wordt helder en duidelijk. Je ontdekt de rode draad in je functioneren en de motieven en emoties die eraan ten grondslag liggen. Je krijgt zicht op wat Lees meer…

Professionele ontwikkeling vraagt je hele loopbaan aandacht.

Professionele ontwikkeling vraagt gedurende de hele loopbaan aandacht. Daarbij gaat het niet alleen om het bijhouden van je vak; ook op het vlak van gedrag en houding worden scherpere eisen gesteld. Levenslange baanzekerheid is er niet meer bij. Werkgevers verwachten dat je verantwoordelijkheid neemt voor je eigen baan en carrière; dat je zelf aan het Lees meer…

12 jaar vitaliteit en impact

Sinds oktober 2003 heb ik als zelfstandige vele mensen kunnen helpen bij hun persoonlijke groei, ambities en professionele ontwikkeling. En verschillende organisaties en teams bij het creëren van vitaliteit en verbondenheid. Ik heb hierbij succesvol kunnen bouwen op beproefde methoden en instrumenten: Op het vlak van persoonlijke groei werk ik graag met de ZelfKennisMethode. Ieder Lees meer…